Geodeta Koszalin, usługi geodezyjne Koszalin. +48 508 158 122

biuro@azymut-geodezja.eu

Usługi

Mapa do celów projektowych
Jest nazwą opracowania geodezyjnego opierającego się na sporządzeniu mapy sytuacyjno-wysokościowej wraz z dokumentacją.

Stanowi ona podstawę do wykonania projektu budowlanego na terenie Polski co w praktyce jest jednym z pierwszych etapów realizacji inwestycji budowlanych wszelkiego rodzaju: poczynając od inwestorów indywidualnych np. przy budowie własnego domu, poprzez wszystkie firmy budowlane czy biura projektowe realizujące jakiekolwiek inwestycje.
Podziały nieruchomości
Usługa geodezyjnego podziału nieruchomości obejmuje swym zakresem podział istniejącej działki gruntowej na mniejsze części. W skład usługi wchodzi sporządzenie dokumentacji prawnej, wydzielenie nowych linii granicznych wraz ze stabilizacją wszystkich punktów załamań.
Wznowienia znaków granicznych
Usługa polega na odszukaniu w terenie znaków granicznych ustalających przebieg linii granicznej. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia tych punktów punktów istnieje możliwość ich ponownego odtworzenia w terenie.
Pomiary realizacyjne
W ich skład wchodzą pomiary i wytyczenia związane z obsługą inwestycji m.in. wytyczenia obiektów liniowych (sieci urządzeń podziemnych), budynków czy elementów zagospodarowania terenu.
Pomiary powykonawcze
Należą do czynności wykonywanych po zakończeniu inwestycji lub jej części. Ich celem jest sporządzenie map i dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do odbioru technicznego i sporządzenia zmian w Ewidencji Gruntów i Budynków, Księgach Wieczystych.
Pomiary inne
W zależności od potrzeb klienta oferowane są różnorodne usługi np. pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych, pomiary rzek i cieków wodnych, pomiary mas ziemnych i wiele innych. Zachęcamy do kontaktu i ustalenia szczegółów realizacji zleceń specjalnych.